SACENSĪBU KARTE un kontrolpunktu atrašanās vietas

Karte un leģendas tiks publicēt nedēļu pirms sacensībām.