SACENSĪBU KARTE un kontrolpunktu atrašanās vietas

Lielāka sacensību karte

 

Nr. Kontrolpunkta atrašanās vieta / Checkpoint location
10 Virsotne / Top
20 Mikropaugurs / Knoll
30 Klajumiņa DA gals / SE end of small open area
40 Izcils koks / Prominent tree
50 Sprauga koku rindā / Opening in tree row
21 R sliežu ceļš / W rail road
31 Lēzenas pussalas D gals / S end of gentle peninsula
41 Drupu D stūris / S corner of ruins
51 Ēkas DA fasāde / SE facade of building
61 Drupu Z stūris / N corner of ruins
32 Paugura ZA stūris / NE corner of hillock
42 ZR atsevišķais koks / NW distinct tree
52 Grāvja Z gals / N end of ditch
62 Ēkas D telpā / Inside S room of building
72 Z izcilais koks / N prominent tree
33 Krātera R stūris / W corner of crater
43 Z ieloks / N fold
53 Krātera DR gals / SW end of crater
63 Krāteris / Crater
73 A krāteris / E crater
14 Deguna ZR gals / NW end of spur
24 A žoga DA stūris / SE corner of E fence
34 Grāvju krustojums / Ditch junction
44 DR grāvju krustojums / SW ditch junction
54 D izcilais koks / S prominent tree
25 A bedre / E pit
35 Klajuma Z stūris / N corner of open area
45 Dambja ZA gals / NE end of causeway
55 Ieplaka / Depression
75 Purva Z gals / N end of swamp
16 Virsotnes DA gals / SE end of top
36 Virsotne / Top
46 Ieloks / Fold
56 Ēkas ZA fasāde / NE facade of building
86 Grāvja R gals / W end of ditch
57 Pussalas Z gals / N end of peninsula
67 Peldoša saliņa pie krasta/ Floating islet near bank
77 Klajumiņš ielokā / Little open area inside fold
87 Vecās kokaudzes Z gals / N end of older tree grove
97 Zemās kokaudzes Z gals / N end of older lower grove
18 Noliecies koks Z krastā / Bent-over tree on N bank
38 Grāvja ZA gals / NE end of ditch
58 Meža DR stūris / SW corner of woodland
78 Liels koks pie pludmales / Big tree near beach 
88 Izcils koks krasta nogāzē / Huge tree on bank slope
19 Koku puduris D krastā / Tree copse on S bank
29 Krasts uz D no grāvīša / Bank S from of little ditch
39 R krūms / W shrub
49 Koku rindas R gals / W end of tree row
59 Līcītis / Small bay
Finišs zem arkas / Finish under arch