SACENSĪBU KARTE un kontrolpunktu atrašanās vietas

Informācija tiks papildināta tuvāk sacensību dienai.